Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Darmowy żłobek

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą darmowego żłobka w ramach projektu: Mama idzie do pracy“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.edukacja.grudziadz.com