Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Wczesne Wspomaganie
obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5
napis1
Niepubliczne Przedszkole Dom Małego Skrzata wprowadza w roku szkolnym 2009/2010 do swoich zadań organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności, do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym. Działania placówki w tym zakresie obejmują:
 • rehabilitację ruchową
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego (reakcje emocjonalne, kontrolowanie emocji, reakcja na kontakt fizyczny).
 • stymulację polisensoryczną
 • wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka przedszkolnego - stymulowanie zaburzonych funkcji
 • wspomaganie rozwoju poznawczego (zdolność koncentrowania uwagi, rozumienie komunikatów, świadomość własnego ciała i orientacja w otoczeniu, uczenie się wykonywania nowych zadań);
 • wspomaganie rozwoju społecznego (nawiązywanie kontaktu, reakcje w kontaktach z innymi);
 • terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy
 • stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania)
 • inne rodzaje terapii w zależności od potrzeb zainteresowanych.
Każde dziecko przyjmowane do wczesnego wspomagania jest konsultowane przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog, rehabilitant, tyflopedagog, surdopedagog), który diagnozuje potrzeby dziecka i jego rodziny oraz - w oparciu o diagnozę - ustala dla niego indywidualny program wczesnego wspomagania.
obrazek6
Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest w oparciu o wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć z rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych dla osób/dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. Dobrze wyposażona baza, czyli sala do prowadzenia ćwiczeń leczniczych, rehabilitacyjnych i korekcyjnych, wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do korekcji wad postawy oraz wiele przyrządów i przyborów do terapii ruchem, takich jak: materace, piłki, piłki "Pezzi", taśmy "Thera-Band" i wiele innych. Sprzęt posiada pozytywne opinie wydane przez Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Pomnik Zdrowia Dziecka. Istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna opiera się na programie pomocy opracowywanym przez psychologa i pedagogów z przygotowaniem z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej dla każdego dziecka indywidualnie, dostosowywanym do możliwości i potrzeb. Metody terapeutycznej pracy z dzieckiem oparte są na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej, sensorycznej i społecznej. Celem usprawniania jest rozwinięcie odruchów prawidłowych oraz hamowanie odruchów niepożądanych, usprawnianie zaburzonych funkcji, wspomaganie rozwoju emocjonalnej i ruchowej inicjatywy własnej dziecka.
obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7
Pomoc w stosunku do rodziców:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem (wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania)
 • wspomaganie w zakresie umiejętności obserwowania dziecka, rozpoznawania zachowań dziecka, odpowiedniej interpretacji zachowań oraz prawidłowej reakcji na te zachowania;
 • poradnictwo w zakresie sposobów prowadzenia ćwiczeń wskazówek dzieckiem;
 • udzielanie wskazówek i zaleceń dotyczących postępowania z dzieckiem.
Terapia logopedyczna obejmuje:
 • Ocenę zdolności porozumiewania się dzieci od 3 miesiąca życia;
 • Program stymulacji czuciowej jamy ustnej i twarzy;
 • Układanie programów terapeutyczno - stymulacyjnych rozwijających mowę dziecka;
 • Badanie logopedyczne noworodka, jak: badanie odruchów wargowych, badanie wrażliwości twarzy na dotyk, badanie słuchowe - reagowanie na dźwięk.
 • Psychostymulacyjne metody kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, jak: relaks psychostymulacyjny, ćwiczenia energetyzujące, ćwiczenia oddechowo - głosowe,motywacjado mówienia.
 • stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania)
Terapię logopedyczną prowadzą logopeda i neurologopedaz doświadczeniem w pracy z dziećmi.
obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7 obrazek7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bardzo istotną formą pomocy dla dzieci i ich rodzin, jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Dzieci staną się sprawniejsze i szczęśliwsze, a dzięki zajęciom i fachowej pomocy ze strony pedagogów, rodzicom łatwiej będzie zmagać się z wieloma problemami swoich pociech. Polecamy zasięgnąć rady i pomocy.