Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Kadra
Lp. Imię i nazwisko
Stanowisko
Wykształcenie
1.

Katarzyna Sztubecka

dyrektor

szkoła policealna Opiekunka dziecięca

szkoła policealna Asystent osoby niepełnosprawnej

szkoła policealna technik administracji

2.

Wioleta Danielewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

pedagog specjalny

magister pedagogika rewalidacyjna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju

licencjat pedagogika - doradztwo zawodowe i personalne

studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno- kompensacyjnej z logopedią szkolną

studia podyplomowe oligofrenopedagogika

studia podyplomowe integracja sensoryczna

kurs Język Migowy I stopnia, 2016

kurs III stopniowy doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”

kurs „Terapia biofeedback”

3.

Agnieszka Czerska-Świontkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

4.

Aleksandra Falkowska

Nauczyciel wspomagający

magister doradztwo zawodowe i poradnictwo karier

licencjat pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności intelektualna (oligofrenopedagogika)

studia podyplomowe terapia integracji sensorycznej

studia podyplomowe wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem

5.

Agata Kozłowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

licencjat edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

studia podyplomowe oligofrenopedagogika

kurs III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”

6.

Karolina Krauze

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

7.

Joanna Kulaszewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

licencjat wczesna edukacja i logopedia

8.

Klaudia Piasecka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister pedagogika - edukacja dla bezpieczeństwa

licencjat pedagogika - edukacja obronna

studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

9.

Anna Wiśniewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

10.

Aleksandra Wojciechowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

kurs Plan Daltoński w edukacji wczesnoszkolnej

szkolenie metodą Carla Orffa w umuzykalnianiu dzieci

warsztat inspiracji muzyczno-ruchowych

11.

Marta Zająkała

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

licencjat pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

szkolenie „Matematyka w ruchu”

warsztat „LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”

warsztat „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”

kurs „Animator zabaw dla dzieci”

12.

Sara Zych

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

licencjat psychologia rozwoju zawodowego

studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

13.

Aleksandra Librant

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister fizjoterapeuta

studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne

studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

14.

Alicja Szczepańska

Pedagog specjalny

licencjat edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

szkolenia „Zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci”, „Spektrum autyzmu- obserwacja dziecka”, „Objawy zaburzeń sensorycznych”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”