Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Kadra

Lp.

Imię i nazwisko; stanowisko

Wykształcenie


Katarzyna Sztubecka
dyrektor

szkoła policealna Opiekunka dziecięca,

szkoła policealna Asystent osoby niepełnosprawnej, szkoła policealna technik administracjiMarta Kawska


Zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych,

Nauczyciel wychowania przedszkolnego,

nauczyciel wspomagający


studia magisterskie pedagogika rewalidacyjna, licencjat edukacja wczesnoszkolna oraz edukacja przedszkolna, studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1

kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych,

szkolenie z metody profesora Alfreda Tomatisa I poziom pedagogiczny oraz II poziom zaawansowany, Young Digital Planet.Wioleta Danielewska


Nauczyciel wychowania przedszkolnego,

pedagog specjalny

zastępca dyrektora

magister pedagogika rewalidacyjna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju,

licencjat pedagogika - doradztwo zawodowe i personalne,

studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno- kompensacyjnej z logopedią szkolną,

studia podyplomowe oligofrenopedagogika,

studia podyplomowe integracja sensoryczna,

kurs Język Migowy I stopnia, 2016

kurs III stopniowy doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”,

kursTerapia biofeedback”Agnieszka Czerska – Świontkowska


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Falkowska Aleksandra


Nauczyciel wspomagający

magister doradztwo zawodowe i poradnictwo karier, licencjat pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności intelektualna (oligofrenopedagogika),

studia podyplomowe terapia integracji sensorycznej, studia podyplomowe wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem.Agata Kozłowska


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

licencjat edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe oligofrenopedagogika,

kurs III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.


Karolina Krauze


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.Joanna Kulaszewska


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, licencjat wczesna edukacja i logopedia.Klaudia Piasecka


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister pedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, licencjat pedagogika. edukacja obronna, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.


Anna Wiśniewska


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Aleksandra Wojciechowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego


licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy, kurs Plan Daltoński w edukacji wczesnoszkolnej, szkolenie metodą Carla Orffa w umuzykalnianiu dzieci, Warsztat inspiracji muzyczno-ruchowych.


Marta Zająkała


Nauczyciel wychowania przedszkolnego

magister edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym,

licencjat pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną, szkolenieMatematyka w ruchu”, warsztatLOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”, warsztat Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”, kursAnimator zabaw dla dzieci”.Sara Zych


Nauczyciel wychowania

przedszkolnego

licencjat psychologia rozwoju zawodowego, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.Aleksandra Librant


Nauczyciel wychowania przedszkolnego,


magister fizjoterapeuta, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne,

studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,Alicja Szczepańska


Pedagog specjalny

licencjat edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkolenia

Zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci”, „Spektrum autyzmu- obserwacja dziecka”,
„Objawy zaburzeń sensorycznych”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”