Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Kadra

L.p

Imię i nazwisko, stanowisko

Kwalifikacje

1.

mgr Joanna Rużańska
dyrektor nauczyciel

mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej , Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego, kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika

kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1,

2.

mgr Ewa Sało-Kamińska
zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych

mgr w zakresie wczesnej edukacji,
studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika
Kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą

3.

Katarzyna Sztubecka
zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych

Technik BHP,
Technik Handlowiec,
Opiekunka Dziecięca,

4.

lic.Anna Wąsowska
nauczyciel

licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej,

Studia Podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1,.

5.

mgr Marta Kawska

nauczyciel

licencjat edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych, kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1, 2014

6.

lic.Patrycja Widz

nauczyciel

licencjat edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych

7.

lic.Eliza Zygmunt

nauczyciel

licencjat pedogogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,

8.

lic.Natalia Słomska

nauczyciel

licencjat edukacja wczesnoszkolna

9.

mgr Svieta Zaikina

nauczyciel języka angielskiego

mgr języka angielskiego

10.

lic. Natalia Sternicka

nauczyciel wspomagajacy

licencjat pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

11.

lic.Joanna Kalinowska

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

12.

lic.Agnieszka Kaczorowska

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

13.

lic.Paulina Tkaczyk

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

14.

mgr.Agnieszka Gajewska

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

15.

mgr.Aleksandra Urbaniak

nauczyciel

Licencjat psychopedagogika, studia podyplomowe wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

16.

mgr.Karolina Górka

nauczyciel

Licencjat pedagogika edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

mgr psychopedagogiki

17.

mgr.Alina Ropińska

nauczyciel

mgr pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

18.

mgr Karolina Kalinowska

nauczyciel

Licencjat pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika

mgr Edukacja i Terapia z Autystycznego Spektrum Zaburzeń

19.

lic.Sara Kaczmarek

nauczyciel

Licencjat pedagogika specjalna - Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną

20.

mgr Sylwia Szczypior

rytmika

mgr wychowanie muzyczne, studia podyplomowe - Sztuka, muzyka, plastyka,

21.

lic.Piotr Staszewski

Capuera

Licenjat studia fizjoterapii, instruktor samoobrony

22.

Aleksander Zabłocki

Zumba