Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Przedszkole dla dzieci ze spektrum autyzmu
Przedszkole Dom Małego Skrzata to nie tylko zwykłe przedszkole, to również placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszej placówce staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. Przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń.

Nasze Przedszkole oferuje pełne spektrum terapii wspomagających: integrację sensoryczną, logopedię, trening EEG Biofeedback, opiekę psychologiczną. Dzięki temu osiągamy efekt synergii i maksymalne rezultaty dla dobra naszych podopiecznych.

Cała kadra zarówno pracownicy pedagogiczni ja i niepedagogiczni posiadają lub są w trakcie uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi autystycznymi.