Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia dodatkowe
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Judo

Nowacki

10:00-11:00
10:00-11:00

Piłka

Jarzębiak

9:30-11:00

Koło „Kodowanie i robotyka„

A. Skorek
12:30-13:30


Koło plastyczne

A. Wiśniewska

12:30-13:30

Koło rytmiczne

A. Kozłowska

12:30-13:30

Koło teatralne

A. Wojciechowska12:30-13:30Koło badawcze

S. Zych


12:30-13:30
Dogoterapia

J. Klabuhn
11:30-13:00


Alpaki

J. Klabuhn

11:30-13:30Koło teatralne - Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka w tym dziecka. Dlatego podczas zajęć poprzez zabawą uczymy się aktywniej twórczości. Rozwijamy naszą wyobraźnię, pewność siebie. Doskonalimy umiejętności współpracy z ludźmi, szanowania i wyrażania emocji.

Koło plastyczne – Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

Kodowanie i robotyka – dzieci rozwijają uniwersalne kompetencje takie jak logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.

Koło rytmiczne - rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja, wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce i na ruch w otaczającym świecie.

Koło badawcze - najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka, są zabawy badawcze oraz eksperymenty o takim też charakterze. Dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, który stara się rozwiązać posługując się różnymi metodami. Dążąc do rozwiązania zagadki badawczej w poszczególnych etapach procesu wyciąga wnioski, szuka zależności, a w finale określa przyczyny i skutki. Wszystko to sprzyja stwarzaniu okazji do nauki planowania własnych działań, rozwijaniu kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań oraz umiejętności pracy nie tylko indywidualnej, ale również zespołowej. Wykonujemy takie eksperymenty jak:

- tęcza z cukierków,

- mieszanie kolorów,

- sensoryczne Gniotki,

- barwienie sniegu.

Zajęcia z piłką - głównym atutem zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka pod względem fizycznym jak i emocjonalnym. Na każdym treningu dzieci nabywają nowe umiejętności, które warunkują ich prawidłowy.

Judo to doskonały sport dla dziecka w każdym wieku. Treningi wzmacniają jego mięśnie, poprawiają koordynację ruchową i gibkość, a przede wszystkim zapewniają dziecku ruch.